Amergin

 

 

Ki volt Amergin?
Song of Amergin / Amergin dala / Lied von Amergin
Linkek és irodalom


Ki volt Amergin?

Amirgin, Amargen, Amhairghin néven is megtalálható, a Tuatha Dé Danann költője volt, aki köszöntötte Mil fiait, Írország hódítóit. Máshol mint Mil fiainak druidája szerepel. Hozzá fordult Banha, Fotla, Eire, a három istennő, hogy róluk nevezzék el Írországot.

Fel

 

Song of Amergin

Song of Amergin is an ancient Celtic calendar-alphabet, found in several purposely garbled Irish and Welsh variants, which briefly summarizes the prime poetic myth. I have tentatively restored the text as follows:

I am a stag: of seven tines,
I am a flood: across a plain,
I am a wind: on a deep lake,
I am a tear: the Sun lets fall,
I am a hawk: above the cliff,
I am a thorn: beneath the nail,
I am a wonder: among flowers,
I am a wizard: who but I
Sets the cool head aflame with smoke?

I am a spear: that roars for blood,
I am a salmon: in a pool,
I am a lure: from paradise,
I am a hill: where poets walk,
I am a boar: ruthless and red,
I am a breaker: threatening doom,
I am a tide: that drags to death,
I am an infant: who but I
Peeps from the unhewn dolmen, arch?

I am the womb: of every holt,
I am the blaze: on every hill,
I am the queen: of every hive,
I am the shield: for every head,
I am the tomb: of every hope.

Robert Graves, The White Goddess, Faber and Faber Limited, 24 Russell Square London WC

Itt találtam

Amergin dala

Amergin dala egy ősi kelta ábécé-kalendárium, mely számos elferdített ír és walesi változatban található meg, amelyek röviden összefoglalják az első mitikus költészetet. Én próbaképp a következőképpen restauráltam a szöveget:

Szarvasbika vagyok kilencágú szarvval,
Árvíz vagyok: lapályon át
Szél vagyok: mély tavon játszok
Könnycsepp vagyok: a Nap hullatott
Sólyom vagyok: a kőszirt felett
Tüske vagyok: szög alatt
Csoda vagyok: virágok között
Egy varázsló vagyok, aki de
Megalvasztom-e lángolva füsttel a jeges csúcsokat?

Lándzsa vagyok: vérért üvöltök
Lazac vagyok: medencében
Vonzerő vagyok: a paradicsomból,
Domb vagyok: ahol költők sétálnak,
Vaddisznó vagyok: könyörtelen és vörös,
Partra csapó hullám: fenyegetve bukó
Dagály vagyok: halálba húzó
Csecsemő vagyok: aki; de
Vésetlen dolmen, bolthajtás alól kukucskálok-e?

Anyaöl vagyok: minden ligeté,
Ragyogó tűz vagyok: minden dombon,
Királynő vagyok: minden kasé,
Pajzsa vagyok: mindenkinek,
A sír vagyok: minden reményé.

Robert Graves, The White Goddess, Faber and Faber Limited, 24 Russell Square London WC1

Fordította: Merdhith

Ezt a változatot Osara honlapján leltem:

"Én vagyok a szél, mely a tenger felett lélegzik.
Én vagyok az óceán hulláma.
Én vagyok a hullám mormogása.
Én vagyok a hétszeres harc bikája.
Én vagyok a keselyű a sziklák felett.
Én vagyok a Nap sugara.
Én vagyok a burjánzó növényzet.
Én vagyok a dicsőséges vadkan.
Én vagyok a lazac a vízben.
Én vagyok a tó a síkságon.
Én vagyok a tudás szava.
Én vagyok a lándzsa hegye a csatában.
Én vagyok az isten, aki a tűzben teremtett.
Ki az, ki fényt vet a hegyek találkozásánál?
Ki nyilvánítja meg a Hold éveit?
Ki tanítja meg a helyet, hol nyugszik a Nap?
Ha nem én?
Én idézem Írország földjét!"

A német változat: Lied von Amergin

Ich bin ein Hirsch:mit sieben Sprossen,
Ich bin eine Flut:über einer Ebene,
Ich bin ein Wind:auf einem tiefen See,
Ich bin eine Träne:die von der Sonne fiel,
Ich bin ein Falke:über der Klippe,
Ich bin ein Dorn:unter dem Nagel,
Ich bin ein Wunder:zwischen Blumen,
Ich bin ein Zauberer:wer außer mir
Entzündet den kühlen Kopf mit Rauch?

Ich bin ein Speer:der von Blut dröhnt,
Ich bin ein Lachs:in einem Teich,
Ich bin ein Zauber:aus dem Paradies,
Ich bin ein Berg:wo Dichter wandeln,
Ich bin ein Eber:unbarmherzig und rot,
Ich bin ein Welle:Verhängnis drohend,
Ich bin ein Kind:wer außer mir
Späht aus dem klobigen Dolmentor?

Ich bin der Schoß:eines jeden Hains,
Ich bin die Flamme:auf jedem Hügel,
Ich bin die Königin:eines jeden Bienenstocks,
Ich bin der Schild:für jeden Kopf,
Ich bin die Gruft:aller Hoffnung.

Ez is innen van.

Fel

 

Vissza a keltákhoz

Vissza az arcképcsarnokhoz

Vissza a varázsigékhez

Vissza a dalokhoz

Linkek Amerginről:

Osara honlapja

Song of Amergin / Lied von Amergin

Bibiográfia:

Germán, kelta regék és mondák — Szerk.: Dömötör Tekla

Fel